MUUNDO WA OFISI

Muundo wa Ofisi unaotumika hivi sasa una Idara tatu (3) na Vitengo nane (8) kama ifuatavyo (Kiambatisho Na. 1)